Skip to:

24 stycznia 2012 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja "O godność dziecka", druga z cyklu spotkań naukowych na temat idei i działalności Starego Doktora organizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach Roku Janusza Korczaka.

Konferencja w Łodzi zgromadziła przeszło 600 uczestników, którzy szczelnie wypełnili Aulę Czerwoną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Oprócz licznie przybyłych uczniów łódzkich szkół i ich opiekunów, udział w konferencji wzięli znakomici goście: Poseł na Sejm RP Artur Dunin, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel oraz Sędzia Anna Maria Wesołowska.

Nie można mówić o Janusz Korczaku i jego idei wychowawczej bez najmłodszych. Pierwsza część konferencji była przeznaczona szczególnie dla dzieci i młodzieży, a także przez nich przygotowania. Na początku wystąpiły dzieci z Przedszkola miejskiego nr 220 w Łodzi. Przedszkolaki przygotowały zabawne przedstawienie o prawach dziecka oraz piosnkę, którą w finale odśpiewali wszyscy uczestnicy konferencji trzymając się za ręce. Ich starsi koledzy z Gimnazjum nr 18 im. Jana Karskiego przybliżyli zgromadzonym gościom postać Janusza Korczaka, a uczniowie z Liceum Uniwersyteckiego im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata inscenizację sądu korczakowskiego - "Prawa dzieci przed sądem". Oskarżonymi byli "Brak odpowiedzialności" oraz "Brak znajomości praw dziecka". Przed sądem swoje argumenty wygłosili zarówno prokuratorzy, jak i obrońcy. Głos zabrali także świadkowie powołani przez obie strony. Sąd po rozpatrzeniu sprawy uznał oskarżonych winnymi zarzuconych im czynów i zalecił szeroką mediację wśród dzieci, aby uczyć ich praw, jakie im przysługują oraz odpowiedzialności za samych siebie. Pierwszej część spotkania poprowadzona była przez uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Łodzi.

Drugą część konferencji stanowiła sesja naukowa "O godności dziecka", którą poprowadziła prof. Barbara Smolińska-Theiss z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jako pierwszy głos zabrał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który mówił "O godności dziecka". Rok Janusza Korczaka jest rokiem wzmożonej refleksji nad potrzebami dziecka, jego godnością i prawami. Korczak mało teoretyzował, działał praktycznie. - mówił Marek Michalak. Wyraził też nadzieję, że nawet po zakończeniu obchodów, sprawy dziecka dalej będą ważne tak samo, jak sprawy dorosłych. Następnie referat "O godności dziecka w szkole" wygłosiła dr hab. Grażyna Mikołowska, z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Agnieszka Gmitrowicz, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mówiła o postępowaniu w przypadku naruszenia godności dziecka. Wśród prelegentów znalazły się również Danuta Gadziomska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu z wystąpieniem pt. "Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia - rola pomocy społecznej asystenta rodziny we wzmacnianiu godności dziecka i rodziny", dziennikarka Gabriela Chodury "O godność dziecka w mass-mediach" oraz Agnieszka Pawłowska z Fundacji Kidprotect.pl - "NGO w działaniach na rzecz ochrony godności dziecka". Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Sędzi Anny Marii Wesołowskiej, Członka Rady do Spraw Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości, która mówiła o dziecku przed wymiarem sprawiedliwości i dzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z wieloletniej pracy sędziego przy sprawach dotyczących pokrzywdzonych dzieci, bądź sprawach, gdzie dzieci były świadkami.

Współorganizatorami konferencji byli: Uniwersytet Łódzki, Kuratorium Oświaty w Łodzi, oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Karskiego, Liceum Uniwersyteckie im. Sprawiedliwych śród narodów świata.

24 stycznia 2012 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja "O godność dziecka", druga z cyklu spotkań naukowych na temat idei i działalności Starego Doktora organizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach Roku Janusza Korczaka.