Skip to:

Problematyka prawa dziecka do opieki była tematem przewodnim dziewiątej jubileuszowej konferencji Rzecznika Praw Dziecka, która odbyła się 13 września 2010 roku w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

"Realizacja prawa dziecka do opieki to problem, którego nie da się pominąć w debacie publicznej na temat praw dziecka" - podkreślał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otwierając kolejną dyskusję z cyklu "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka". Rzecznik wspomniał, że jest to prawo szczególnie ważne, ponieważ dzieci z uwagi na swoją niedojrzałość wymagają szczególnej troski i opieki. Obowiązek jej zapewnienia, a także ochrony najmłodszych przed krzywdą, wyzyskiem i wszelkimi nadużyciami spoczywa zaś na dorosłych. Marek Michalak przypomniał zebranym na Uniwersytecie Szczecińskim, że mamy obowiązek interweniować w każdej sytuacji, kiedy zachodzi przypuszczenie, że dziecku może dziać się coś złego. "Każdego dnia docierają do mnie informacje o dzieciach pozostawionych bez opieki, osieroconych czy zaniedbanych. O tych, które z uwagi na konflikty dorosłych nie mogą korzystać z prawa do kontaktu z obojgiem rodziców, a także o chorych, z niepełnosprawnością, które nie otrzymują odpowiedniej opieki medycznej, a tym samym nie mają szansy na prawidłowy rozwój i pełne uczestnictwo w życiu społecznym" - mówił. Słowa do uczestników dyskusji skierowali również Magdalena Kochan - Poseł na Sejm RP, która w Parlamencie zajmuje się sprawami społecznymi, szczególnie dotyczącymi dzieci. Za tę działalność i szczególne zasługi w obronie praw najmłodszych obywateli RP, Pani Poseł otrzymała Medal Honorowy RPD, który wręczył Marek Michalak podczas konferencji. Wystąpienia otwierające wygłosili również Zachodniopomorski Kurator Oświaty Artur Gałęski, Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Wojciech Olbryś oraz prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Specjalnie dla uczestników konferencji program artystyczny przygotowały dzieci z Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego "Nasza Bajka". Debatę na temat praw i wolności dziecka poprowadzili zaś uczniowie I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Poruszone w jej trakcie problemy i kontrowersyjne sytuacje komentowali - Rzecznik Praw Dziecka, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek oraz podinsp. Małgorzata Iwańczuk, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

Podczas konferencji odbyła się również sesja naukowa na temat prawa dziecka do opieki. W dyskusji - poprowadzonej przez prof. dr hab. Henryka Doleckiego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - udział wzięli: Magdalena Kochan ("Omówienie projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"), Artur Gałęski ("Świadomość praw i wolności człowieka wśród uczniów województwa zachodniopomorskiego"), dr Bogna Baczyńska z Wydziału Prawa i Administracji US ("Podmiotowość dziecka a prawo do opieki"), Jakub Śpiewak, Prezes Fundacji Kidprotect ("Uczmy się być mądrymi rodzicami"), Agata Markowicz-Narękiewicz z Kuratorium Oświaty w Szczecinie ("Eurosieroctwo - problem opieki nad dzieckiem"), Aleksandra Lachowska z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie ("Gdy zabraknie opieki…" rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne), Janina Lewańska, Dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie ("Uczeń przewlekle chory") oraz mł. asp. Magdalena Piaszczyńska z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ("Policja zachodniopomorska w trosce o dobro dziecka"). Równolegle odbyły się warsztaty dla młodzieży na temat zagrożeń w Internecie (Fundacja Kidprotect) oraz zajęcia "Kiedy dzieci się nudzą" (Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki Patologii) i "Mowa nienawiści" (Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie).

Współorganizatorami konferencji byli: Poseł na Sejm RP Magdalena Kochan, Kurator Oświaty w Szczecinie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie, Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe "Nasza Bajka" i I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie - w Szczecinie.

Problematyka prawa dziecka do opieki była tematem przewodnim dziewiątej jubileuszowej konferencji Rzecznika Praw Dziecka, która odbyła się 13 września 2010 roku w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.