Skip to:

5 października - pod hasłem "Nadzór dyrektora przedszkola po 1 września 2009 - w świetle ostatnich zmian prawnych" - odbył się w Warszawie I Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Przedszkoli, zorganizowany przez Wydawnictwo FORUM i redakcję miesięczników "Głos Pedagogiczny" oraz "Doradca Dyrektora Przedszkola". Honorowym patronem Kongresu był Rzecznik Praw Dziecka.

W liście do organizatorów i uczestników Kongresu Marek Michalak - podkreślając rolę wychowania przedszkolnego - zwrócił szczególną uwagę na znaczenie dobrego przygotowania nauczycieli i dyrektorów do pracy z dziećmi.

5 października - pod hasłem "Nadzór dyrektora przedszkola po 1 września 2009 - w świetle ostatnich zmian prawnych" - odbył się w Warszawie I Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Przedszkoli, zorganizowany przez Wydawnictwo FORUM i redakcję miesięczników "Głos Pedagogiczny" oraz "Doradca Dyrektora Przedszkola". Honorowym patronem Kongresu był Rzecznik Praw Dziecka.