Skip to:

- Dziś ochronę praw dziecka trudno sobie wyobrazić bez Konwencji o Prawach Dziecka. Możemy podkreślać z dumą, że jej powstanie jest jednym z najcenniejszych osiągnięć Polski na arenie międzynarodowej - przypomniała Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, otwierając 6 listopada br. w Belwederze konferencję naukową pt. "Prawo dziecka do życia bez przemocy", organizowaną przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w ramach Kongresu Praw Dziecka, odbywającego w Warszawie z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

- Przemoc nie jest odosobnionym zdarzeniem w życiu dziecka, często narasta przez dzieciństwo, okres dojrzewania i w dorosłości. Musimy wyrwać się z tej spirali, a będzie to możliwe jeśli będziemy inwestować w prawa dziecka. Całe społeczeństwo na tym skorzysta – mówiła Marta Santos Pais, Specjalny Reprezentant Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci, podczas konferencji w Belwederze.

Marek Michalak zaznaczył, że trzydniowy Kongres Praw Dziecka został zainaugurowany 5 listopada br. spotkaniem z warszawskimi gimnazjalistami na spektaklu „Zły pan” wg. Gro Dahle i debatą na ten temat.

- Bardzo ważne było spotkanie w polskim parlamencie, gdzie odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, gdzie z jednej strony przedstawiciele rządu, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości i Minister Pracy i Polityki Społecznej składali sprawozdanie jakie podejmują działania na rzecz walki z przemocą wobec dzieci – przypomniał Rzecznik, który podczas tego posiedzenia przedkładał swoją informację i wyniki najnowszych badań, a gość specjalny Kongresu Praw Dziecka Marta Santos Pais przedstawiła jak problem przemocy wobec najmłodszych wygląda z perspektywy globalnej. - Mam nadzieję, że część tych informacji uda się usłyszeć także dzisiaj, one są dla nas, Polaków, bardzo ważne. Ta globalna perspektywa pokazuje, że my tam mamy swoje, dobre i znaczące miejsce – podkreślił Marek Michalak.

Rzecznik dodał, że podobnie jak organizowaną w 2012 roku w ramach Roku Korczaka, dzisiejszą konferencję zakończy polsko-angielska publikacja wygłoszonych referatów. Poinformował też, że trzydniowy Kongres zamknie w piątek debata z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Biurze RPD oraz spotkanie z dziećmi i młodzieżą w krakowskim Stowarzyszeniu Siemacha. Goście i uczestnicy Kongresu Praw Dziecka dowiedzieli się też, że 20 listopada br. pojawi się na Pałacu Prezydenckim iluminacja - logo jubileuszu 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka.

- Wszystkim nam zależy, by ten rok był rokiem uśmiechu dla dzieci w Polsce i na całym świecie. Świętując narodziny demokracji w Polsce i całej Europie, świętujemy również początki Konwencji o Prawach Dziecka, powstałej w duchu Janusza Korczaka – przypomniała Marta Santos Pais, wspominając swój pobyt w Polsce 25 lat temu, doceniając,  jak kwestia dobra dzieci łączyła ludzi ponad wszelkimi podziałami politycznymi. - Dzieci mobilizują nas wokół jednego marzenia: żeby stworzyć jak najlepszy świat dla nich i dla nas – podkreśliła.

Konwencję uzupełniono o trzy protokoły:  dotyczący udziału dzieci w wojnach i konfliktach zbrojnych; odnoszący się do dziecięcej prostytucji i pornografii, ratyfikowany przez 160 krajów (w tym Polskę) oraz powstały niedawno protokół pozwalający dzieciom składać zawiadomienia, gdy ich prawa są naruszane, który ratyfikowało 14 krajów, a Polska ratyfikuje go niebawem. - Zależałoby nam, żeby w tym roku jeszcze doszło do ratyfikacji tego protokołu – podkreśliła Marta Santos Pais. W swoim wystąpieniu przytoczyła różne badania światowych organizacji odnoszące się do działań na rzecz walki z przemocą wobec dzieci. Przedstawiła też kilka kluczowych strategii, które umożliwią rozwiązanie problemu przemocy w perspektywie globalnej.

- Prawo powstaje nie z myślą o prawnikach takich jak ja. Prawo będzie coś warte jedynie wówczas, jeżeli dzieci zrozumieją swoje prawa i będą potrafiły z nich korzystać – przekonywała, odwołując się do Polski jako kraju dającego dobry przykład innym państwom. - Biuro RPD wspólnie z moim biurem opublikowało broszury omawiające treść protokołów fakultatywnych w języku zrozumiałym dla dzieci. Ta publikacja przyda się także ekspertom, bo w klarowny sposób wyjaśnia intencje Konwencji – podkreśliła Marta Santos Pais.

Odwołując się wielokrotnie do myśli Janusza Korczaka, wśród gorących oklasków, Marta Santos Pais ze wzruszeniem odebrała z rąk Rzecznika Praw Dziecka medal z wizerunkiem Starego Doktora.

- Janusz Korczak domagał się, żeby widzieć w dziecku człowieka tu i teraz. Warto mieć świadomość, że niektórzy myślą inaczej. Wsłuchując się w głos dziecięcy bądźmy otwarci, by wdrażać go w życie. Dzieci mają nam wiele do powiedzenia – przekonywał Marek Michalak, wyliczając dokumenty prawne, które nakładają na świat dorosłych obowiązek wysłuchania dziecka i w miarę możliwości wzięcia jego zdania pod uwagę.

Podczas konferencji „Prawo dziecka do życia bez przemocy” z referatami wystąpili – obok Marty Santos Pais i Marka Michalaka – przedstawiciele środowiska akademickiego: pedagodzy, prawnicy, psycholodzy: prof. Leszek Stadniczeńko omówił Prawną ochronę dzieci przed przemocą w prawodawstwie polskim; prof. Barbara Smolińska-Theiss zwróciła zebranym w Belwederze uwagę na Przemoc wobec dziecka – odkrywany problem społeczny; prof. Ewa Jarosz zaakcentowała znaczenie monitoringu postaw społecznych dla ochrony dzieci przed przemocą; prof. Adam Solak omówił różnice między teologiczną wykładnią a przekazem społecznym nt. zjawiska przemocy; prof. Krystyna Marzec-Holka przedstawiła zagadnienie przemocy seksualnej wobec dziecka – trudnego problemu społecznego i medycznego; prof. Maciej Tanaś wygłosił referat pt. Primum non nocere a cyberprzemoc, a dr Barbara Milewska: Przemoc instytucjonalna – dzieci „walizki” przesyłane między  instytucjami, zaś Monika Czyżewska wskazała na Rolę szkoły wobec dziecka  krzywdzonego. Moderatorami poszczególnych sesji byli: prof. Wiesław Theiss i prof. Marek Konopczyński.

Santos Pais: zapobieganie przemocy wobec dzieci - opłacalne ekonomicznie - depesza PAP