Skip to:

- Kościół musi uczyć się z właściwą otwartością i wrażliwością wsłuchiwać się w doświadczenia skrzywdzonych dzieci — powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak 13 lutego br. podczas konferencji poświęconej kwestii wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych. W spotkaniu uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który po konferencji odpowiadał na wiele pytań dziennikarzy o narodową strategię walki z przemocą wobec dzieci, o którą apelował wielokrotnie do polskich władz.

Ostatnie wystąpienie dotyczące opracowania i wdrożenia Strategii Rzecznik skierował na ręce Premiera Mateusza Morawieckiego 15 grudnia ubiegłego roku, przypominając, że dotychczasowe starania RPD o utworzenie takiej Strategii, kierowane do Prezesa Rady Ministrów, nie przyniosły rezultatu.

Walka z przemocą wobec dzieci powinna być priorytetem państwa – apel RPD do nowego Premiera RP  

Marek Michalak wielokrotnie występował do właściwych ministrów, wskazując na braki w spójności systemu koordynacji i współpracy wszystkich instytucji oraz organizacji zajmujących się problemem przemocy wobec dzieci. RPD zwracał też uwagę na konieczność wdrożenia systemowego planu przeciwdziałania przemocy jako podstawowego warunku zagwarantowania skutecznej ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

RPD i KEP za Narodową Strategią antyprzemocową – rząd nie widzi jednak takiej potrzeby

W sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, pod hasłem „Nie bójcie się reagować! Jak przeciwstawić się pedofilii i pomóc jej ofiarom”, odbyła się konferencja prasowa poświęcona problematyce wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych. Podczas konferencji zaprezentowano książkę Szwajcara Daniela Pitteta „Ojcze, przebaczam ci”, której autor został w dzieciństwie wykorzystany seksualnie przez duchownego.

- Złamał mnie duchowny, ale powstałem dzięki innym duchownym – mówił na konferencji Daniel Pitett, zaznaczając, że dzięki temu, że przebaczył swojemu oprawcy, dziś jest wolnym człowiekiem. - Zbudowałem swoje życie na tym przebaczeniu – stwierdził Szwajcar, który opowiadał też o wzruszającym spotkaniu z papieżem Franciszkiem, który zachęcił go do napisania książki o swoich doświadczeniach i opatrzył ją przedmową. - Kiedy przebaczamy, stajemy na nogi i stajemy się wolni – przekonywał autor książki.

Koordynator do spraw ochrony dzieci i młodzieży KEP ojciec Adam Żak zaznaczył, że Kościół musi przejść „drogę oczyszczenia”. Wyjaśnił, że najtrudniejszą rzeczą jest „uznać, że te fakty miały miejsce”. Ojciec Żak zaznaczył, że potrzebna jest ogólnonarodowa strategia ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym. - Ta strategia powinna dotyczyć całego społeczeństwa, wszystkich instytucji, wszystkich dziedzin prawa, które tu mogę wchodzić w rachubę – podkreślił.

Czytaj także:

Dzieci trzeba chronić przed przestępczością na tle seksualnym

Reaguj na przemoc wobec dzieci – od dzisiaj Masz obowiązek!

Molestowanie i gwałt bez przedawnienia karalności

Przemoc w wychowaniu - czas z tym skończyć! Raport RPD 2017