Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka, w ramach Roku Janusza Korczaka, ogłosił konkurs na scenariusze zajęć lekcyjnych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Ideą konkursu było upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży myśli pedagogicznej Janusza Korczaka - patrona 2012 roku, prekursora podmiotowego traktowania dzieci oraz jego nowatorskich metod wychowawczych. Uczestnicy - pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy i studenci wyższych uczelni, do których skierowany był konkurs, mieli za zadanie opracowanie cyklu zajęć o prawach dziecka skierowanych do różnych grup wiekowych dzieci.

W składzie jury konkursu znaleźli się: Katarzyna Koszewska - Kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, Ewa Bobińska z Ośrodka Rozwoju Edukacji, Marzena Rafalska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Barbara Sochal - Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych i Administracji Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Ewa Snopek z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Poniżej zwycięskie scenariusze lekcji w plikach do pobrania

scenariusze dla klas I-III szkoły podstawowej
I nagroda - Marta Kobza
II nagroda - Katarzyna Bider
III nagroda - Beata Komosa

scenariusze dla klas IV-VI szkoły podstawowej
I nagroda - Aneta Lewicka
II nagroda - Joanna Jawiczuk
III nagroda - Malwina Ptak-Chęcińska

scenariusze dla gimnazjów
I nagroda - Edyta Bukowska
II nagroda - Elżbieta Gosławska
III nagroda - Małgorzata Uss

scenariusze dla szkół ponadgimnazjalnych
I nagroda - Sławomir Drelich
II nagroda - Marlena Działabij-Drupka
III nagroda - Bożena Bednarek