Skip to:

Spośród prac zgłoszonych  na ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską, poruszającą problematykę praw dziecka w różnych aspektach nagrodzono trzy, a dwie otrzymały wyróżnienia.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac.

PRACE MAGISTERSKIE

II miejsce

Małgorzata Sętowska, „Zabawki dziecięce. Forma, ilustracja i interpretacja”, praca napisana pod kierunkiem dra hab. Włodzimierza Karankiewicza prof. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki

II miejsce

Magdalena Orłowska, „Badania naukowe na embrionach ludzkich in vitro w fazie preimplantacyjnej”, praca napisana pod kierunkiem dra hab. Oktawiana Nawrota, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

III miejsce

Małgorzata Łobocka, „Przestępstwo uprowadzenia małoletniego – problem prawnokarnej regulacji porwań rodzicielskich”, praca napisana pod kierunkiem profesora UMK, dra hab. Andrzeja Adamskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

wyróżnienie
Dawid Strzelecki, „Naruszenie prywatności i wizerunku dziecka w świetle przepisów prawa polskiego”, praca napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Mariusza Jabłońskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

wyróżnienie

Agnieszka Skowyra, „Postępowanie dowodowe z udziałem małoletniego w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym”, praca napisana pod kierunkiem dra hab. Sławomira Cieślaka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

Odstąpiono od przyznania I nagrody.

Prace oceniło Jury w składzie: prof. Barbara Smolińska-Theiss (przewodnicząca), prof. Ewa Jarosz, prof. Marek Konopczyński, prof. Adam Solak, dr Paweł Jaros, prof. Leszek Stadniczeńko, sędzia Agnieszka Rękas.