Skip to:

14 maja 2012 roku Marek Michalak spotkał się w Starostwie Powiatowym w Brodnicy z mieszkańcami powiatu w ramach dyżuru terenowego Rzecznika Praw Dziecka.

Wśród poruszanych spraw najwięcej dotyczyło zagadnień związanych z sytuacją dziecka w konfliktach okołorozwodowych oraz warunków udzielania pomocy małoletnim przebywającym w pieczy zastępczej. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców województwa bezpośrednim kontaktem z Rzecznikiem, ze strony władz Sejmiku padła propozycja, aby w ramach Roku Praw Dziecka w regionie kujawsko-pomorskim zorganizować kolejne spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka.

14 maja 2012 roku Marek Michalak spotkał się w Starostwie Powiatowym w Brodnicy z mieszkańcami powiatu w ramach dyżuru terenowego Rzecznika Praw Dziecka.