Skip to:

26 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o informacje na temat możliwości wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń do art. 7 i art. 38 Konwencji o Prawach Dziecka. Rzecznik zwracał się już w tej sprawie do Minister Hall 26 stycznia 2009 roku.

20 listopada br. przypada dwudziesta rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka. Zdaniem Marka Michalaka wycofanie przez Polskę zastrzeżeń miałoby w tym czasie wymiar nie tylko praktyczny, ale także symboliczny.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

26 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o informacje na temat możliwości wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń do art. 7 i art. 38 Konwencji o Prawach Dziecka. Rzecznik zwracał się już w tej sprawie do Minister Hall 26 stycznia 2009 roku.