Skip to:

10 stycznia 2012 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się konferencja "O podmiotowości dziecka", rozpoczynająca cykl spotkań naukowych na temat idei i działalności Starego Doktora w ramach Roku Janusza Korczaka.

Zebranych w Sali Sejmu Śląskiego gości, przeszło 500 osób, wśród których byli m.in. Posłowie na Sejm RP Beata Małecka-Libera, Aleksandra Trybuś, Maria Nowak i Zbigniew Zaborowski, Minister Jan Orgelbrand - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, Grzegorz Hudzik - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, a także uczniowie i nauczyciele ze śląskich szkół, przywitali przedstawiciele Młodzieżowej Wszechnicy Obywatelskiej z Tarnowskich Gór.

Głos zabrał również Rzecznik Praw Dziecka, który zauważył, że Janusz Korczak był pierwszym nieinstytucjonalnym rzecznikiem praw dziecka. Gdyby nie jego determinacja, w tym temacie mniej byśmy rozumieli - zauważył Marek Michalak i podkreślił, że Stary Doktor był wspaniałym pedagogiem, lekarzem, filozofem i wielkim przyjacielem dzieci. Jego idee łączą wszystkie środowiska - dodał.

Pierwszym punktem konferencji był występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rudnie, którzy zaprezentowali niezwykle dojrzałe i poruszające przedstawienie "Z Korczakiem w tle", inspirowane książką "Król Maciuś I". Następnie młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie przybliży postać Janusza Korczaka. Najważniejszym punktem tej części konferencji, w całości przygotowanej przez dzieci i młodzież, była inscenizacja Sądu Dziecięcego Janusza Korczaka. W role uczestników procesu wcielili się uczestnicy Młodzieżowej Wszechnicy Obywatelskiej i II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

Drugą część konferencji - sesję naukową na temat podmiotowości dziecka - moderowała prof. Ewa Jarosz z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jako pierwszy głos zabrał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który swoje wystąpienie "Dziecko - przedmiot czy podmiot?" oparł na następujących słowach Korczaka: "Dzieci - to przyszli ludzie. Więc dopiero będą, więc jakby ich jeszcze nie było. A przecież jesteśmy: żyjemy, czujemy, cierpimy. Lata nasze dziecinne - są to lata naprawdę życia. Dlaczego i na co każą nam czekać ?" Drugie wystąpienie, które wygłosił Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orglebrand, nosiło tytuł "Janusz Korczak - obrońca podmiotowości wykluczonych". Następnie głos zabrali dr Maciej Mączyński z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, który mówił o podmiotowości dziecka w instytucjach, z naciskiem na pomoc społeczną i ochronę zdrowia oraz dziennikarz Rafał Kurowski, prezentując rozważania na temat ochrony praw i podmiotowości dziecka w mediach na przykładzie konkretnych, interesujących przykładów. Zebrani w Sali Sejmu Śląskiego z niecierpliwością czekali również na wystąpienie Doroty Zawadzkiej, która mówiła o podmiotowości dziecka w rodzinie, a za motto swojego referatu przyjęła słowa Korczaka "Nikomu nie życzę źle. Nie umiem. Nie wiem jak to się robi..." . Dyskusję zakończyła i podsumowała prof. Ewa Jarosz, której wystąpienie dotyczyło rozwoju koncepcji uczestnictwa społecznego dzieci.

Współorganizatorami konferencji byli: Uniwersytet Śląski, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis, Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych Radzionków oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

Następna konferencja w ramach cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie" odbędzie się już 24 stycznia w Łodzi.

10 stycznia 2012 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się konferencja "O podmiotowości dziecka", rozpoczynająca cykl spotkań naukowych na temat idei i działalności Starego Doktora w ramach Roku Janusza Korczaka.