Skip to:

Od 22 kwietnia 2017 r. Polska Sobotnia Szkoła w Gravesend (Wielka Brytania) nosi imię Janusza Korczaka. W uroczystościach wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Choć szkoła w Gravesend funkcjonuje od 5 lat, to imię patrona przybrała dopiero teraz, ponieważ jak podkreśla dyrekcja szkoły - placówka chciała na to zapracować. Grono pedagogiczne wybrało patrona jednogłośnie. W placówce uczy się setka dzieci.

Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się w sobotę, w samo południe. Poświęcono sztandar szkoły, a jej uczniowie złożyli ślubowanie. Po przekazaniu sztandaru na ręce pocztu uczniowskiego Rzecznik Praw Dziecka wręczył dyrekcji szkoły pamiątkowy medal z wizerunkiem Janusza Korczaka „za działania na rzecz dzieci i upowszechnianie praw dziecka”. Marek Michalak pogratulował Polskiej Szkole w Gravesend wejścia w szeregi Korczakowców.

- Edukacja to inwestycja, to przepustka do lepszej przyszłości naszych dzieci. Nadanie imienia szkole wprowadza poczucie tożsamości. Janusz Korczak to dobry patron. Swoim życiem pokazał, że warto być przyzwoitym człowiekiem. Dlatego warto czytać jego prace i warto wdrażać jego myśl, by móc budować dzieciom spokojny dom, który pomoże im żyć w tych niespokojnych czasach. Gratuluję idei, powołania, determinacji i prawodzieckowego programu - podkreślił Michalak.

Przed uroczystościami Rzecznik spotkał się z jej najważniejszymi uczestnikami – dziećmi.

W uroczystościach udział wzięli również m.in.: Anna Konare, dyrektorka Polskiej Sobotniej Szkoły w Gravesend, Iwona Kamińska, dyrektorka administracyjna szkoły, Michał Mazurek – Konsul RP, Zastępcy Burmistrza Okręgu Gravesham - Harold Craske i Veronica Craske, Marta Gocek - Prezes Zrzeszenia Polaków Okręgu Kent, Krystyna Olliffe - Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej. Sztandar poświęcił ks. Bartłomiej Dudek.