Skip to:

1 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o wprowadzenie szczegółowych regulacji prawnych, dotyczących angażowania wolontariuszy w prace domów pomocy społecznej, a także upowszechnianie wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rzecznik Praw Dziecka przeanalizował zasady organizacji i funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Polsce - w szczególności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów pomocy społecznej - i porównał je z rozwiązaniami obowiązującymi w innych państwach europejskich. Z analizy wynika, że polskie placówki w niewielkim tylko zakresie korzystają z pomocy wolontariuszy. Tymczasem w części państw Europy sięganie po tego rodzaju wsparcie jest niezwykle popularne, a także dodatkowo premiowane - np. w projektach lub ubieganiu się o środki finansowe. Dodatkowo, instytucje odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru uwzględniają ten fakt przy ocenie jednostki.

Niestety, rola wolontariatu i pomocy udzielanej przez wolontariuszy jest w naszym kraju niedoceniania i niedostatecznie promowana - zauważył Marek Michalak. Młode osoby, charakteryzujące się ogromnym zaangażowaniem w sprawach społecznych, na pewno swoją pracą wzbogaciłyby działalność ww. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Mogą wspierać wychowawców, organizując koła zainteresowań czy też pomagać dzieciom i młodzieży w nauce języków obcych lub w odrabianiu lekcji - zaznaczył Rzecznik.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

1 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o wprowadzenie szczegółowych regulacji prawnych, dotyczących angażowania wolontariuszy w prace domów pomocy społecznej, a także upowszechnianie wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.