Skip to:

11 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina o rozważenie możliwości wpisania przestępstw seksualnych, popełnianych na szkodę dziecka, do grupy przestępstw nie ulegających przedawnieniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedawnienie przestępstw seksualnych, w których pokrzywdzonym jest małoletni, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez niego 18 roku życia. W opinii Marka Michalaka czyny te nie powinny jednak ulegać przedawnieniu. Proces odzyskiwania traumatycznych wspomnień jest bardzo złożony i powoduje, że wiele ofiar jest gotowych na podjęcie walki o ukaranie sprawcy dopiero w dorosłym życiu, tj. po kilkudziesięciu latach od momentu popełnienia na ich szkodę przestępstwa - podkreślił Rzecznik Praw Dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

11 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina o rozważenie możliwości wpisania przestępstw seksualnych, popełnianych na szkodę dziecka, do grupy przestępstw nie ulegających przedawnieniu.