Skip to:

Przedstawiamy harmonogram dyżurów specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka, które do końca roku odbędą się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W trakcie dyżuru zainteresowane osoby mogą otrzymać szczegółowe informacje dotyczące praw małoletnich oraz możliwości ich zabezpieczenia przed bezprawną ingerencją. Na spotkanie z ekspertem Rzecznika Praw Dziecka zapraszamy w szczególności osoby posiadające informacje o naruszeniu praw dziecka.  W trakcie dyżuru będzie można zgłosić Rzecznikowi indywidualne sprawy dotyczące np. zaniedbań lub stosowania przemocy wobec małoletnich, zagrożenia ich praw w sytuacjach konfliktów rodzicielskich, problemów w zapewnieniu dzieciom optymalnych warunków opiekuńczo-wychowawczych.

 

Plan dyżurów specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka 2017- godziny 10:00-16:00

 

19.05.2017 – Urząd Marszałkowski w Toruniu, siedziba - ul. Św. Jana 1/3, II piętro, pokój nr 59, tel. 666-383-607

16.06.2017 – Grudziąc, ul. Waryńskiego 4, dyżur w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego pokój nr 42 (parter), tel. 797 304 124 , 56 62 15 816

W celu uniknięcia oczekiwania, na dyżury można zapisywać się pod numerem telefonu: (22) 583 66 00.