Skip to:

Informacja o zamiarze finansowania leczenia zaburzeń wzrostu u dzieci niskorosłych wzbudziła ogromną radość Rzecznika Praw Dziecka, gdyż dzięki decyzji o refundacji leku Increlex mają one szansę na normalne funkcjonowanie w gronie rówieśników.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwracał się dwukrotnie do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie podjęcia działań umożliwiających leczenie dzieci niskorosłych. W swoich wystąpieniach wskazał m.in. na problem dzieci wynikający z powodu pierwotnego niedoboru IGF-I.

W dniu 28 listopada br. Rzecznik wystosował na ręce Ministra Zdrowia list z podziękowaniem za szybką reakcję na zgłoszony problem dzieci niskorosłych