Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 21 lipca 2010 roku do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o umożliwienie dzieciom chorym na stwardnienie rozsiane stosowania preparatu interferon w ramach świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych.

Aktualne przepisy prawa nie pozwalają na wykorzystywanie tego leku w terapii SM dzieci poniżej 16. roku życia. Tymczasem według opinii lekarzy specjalistów udowodniona została skuteczność i zasadność podawania interferonu dzieciom chorym na stwardnienie rozsiane już od dwunastego roku życia i dzieje się tak w większości krajów Europy.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 21 lipca 2010 roku do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o umożliwienie dzieciom chorym na stwardnienie rozsiane stosowania preparatu interferon w ramach świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych.