Skip to:

8 lutego 2013 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie z lekarzami psychiatrii i psychologami zatrudnionymi w Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, w gminie Wiązowna. Jest to jedyny w Polsce zespół placówek medycznych z zakresu psychiatrii przeznaczonych wyłącznie dla młodych pacjentów.

Uczestnicy przedstawili problemy, które zagrażają dalszemu działaniu placówki. Należą do nich zbyt niska wycena świadczeń medycznych z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży oraz nieuwzględnienie w rozliczaniu finasowania świadczeń specyfiki terapii np. autyzmu, anoreksji, uzależnień.

Dodatkowo, w związku z dochodzeniem praw własności, pojawiło się zagrożenie związane z możliwością likwidacji nowoczesnego Hostelu, który funkcjonuje przy placówce. Jego zamknięcie spowoduje, że mali pacjenci Centrum będą mieli utrudniony kontakt z rodzicami, którzy chcieliby być blisko swoich dzieci podczas procesu leczenia.

Uczestnicy w rozmowie podzielili się swoimi wątpliwościami i prosili Rzecznika Praw Dziecka o pomoc. Zostali zapewnieni, że podjęte zostaną działania wyjaśniające.