Skip to:

- Świetna atmosfera w niezwykłym miejscu. Ludzie - z pasją. Pytań ogrom, każde w punkt – tak Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podsumowuje spotkanie z uczniami szkół podstawowych w Mońkach.

Spotkanie było okazją do rozmów o najważniejszych prawach i sprawach młodych ludzi. Uczniowie pytali o działalność Rzecznika Praw Dziecka, sposoby podejmowania interwencji i metody rozwiązywania spraw, które swojemu Rzecznikowi zgłaszają dzieci i młodzież – w listach, dzwoniąc pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania 800 12 12 12 bądź też osobiście podczas spotkań w szkołach.

Marek Michalak uczestniczył także w uroczystym wręczeniu nagród laureatom konkursu plastycznego pn. „Prawa dziecka – prawami człowieka”, który organizowali Komendant Powiatowy Policji wspólnie z Dariuszem Jaworowskim - Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i jury miało nie lada problem, by spośród 130 prac wyłonić pięć najciekawszych. Laureaci i wyróżnieni obok nagród dodatkowo otrzymali też upominki od Rzecznika Praw Dziecka, a wszyscy uczestnicy spotkania opuścili salę z pakietami materiałów promujących prawa dziecka i egzemplarzami książki „Listy w butelce” poświęconej Irenie Sendlerowej, której rok jest uroczyście obchodzony w całej Polsce.

W spotkaniu młodzieży z RPD uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych – na czele z burmistrzem Moniek – Zbigniewem Karwowskim i starostą monieckim – Andrzejem Franciszkiem Daniszewskim, oraz funkcjonariusze policji: nadkom. Krzysztof Kuligowski – I zastępca Komendanta Powiatowego Policji i nadkom. Mariusz Markowski – naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Mońkach.