Skip to:

14 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z propozycją organizacji specjalistycznych szkoleń dla sędziów rodzinnych, orzekających w sprawach prowadzonych w trybie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Analiza orzeczeń, dotyczących uprowadzenia dzieci za granicę wskazuje, iż przed wydaniem rozstrzygnięcia sądy ograniczają się w wielu przypadkach tylko do ustalenia, czy wywiezienie dziecka nosi cechy uprowadzenia. Niewyjaśniona natomiast pozostaje kwestia istnienia przesłanek określonych w Konwencji, które - z uwagi na ryzyko narażenia dziecka na szkodę fizyczna lub psychiczną - zwalniają sąd z obowiązku wydania orzeczenia o powrocie dziecka do miejsca stałego pobytu. Powodem takiego stanu rzeczy są częste oddalenia przez sądy wniosków dowodowych w tej sprawie, składanych przez strony postępowania.

Tymczasem w ocenie Marka Michalaka przeprowadzenie dowodów składanych przez rodzica, który odmawia wydania dziecka, jest niezbędne do właściwego zastosowania przez sądy Konwencji haskiej i wydania rozstrzygnięcia odpowiadającego najlepiej pojętemu interesowi dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

14 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z propozycją organizacji specjalistycznych szkoleń dla sędziów rodzinnych, orzekających w sprawach prowadzonych w trybie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.