Skip to:

26 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o sprawdzenie, czy aktualnie obowiązujący tryb postępowania przy udzielaniu zgody na leczenie dzieci za granicą jest wystarczająco sprawny.

Opierając się na sprawach, kierowanych do Rzecznika Praw Dziecka, Marek Michalak zwrócił uwagę, iż obowiązujące procedury wydawania pozwoleń na leczenie dziecka za granicą są zbyt skomplikowane i długotrwałe.

Pragnę zapewnić Panią Minister, że nie neguję potrzeby rzetelnego zbadania sprawy przed podjęciem decyzji o wydatkowaniu środków publicznych - zaznaczył Rzecznik. Sądzę jednak, że czas podejmowania decyzji w sprawach dotyczących rozstrzygnięć, w których stawką jest życie dziecka nie może być przedłużany ponad miarę - dodał Marek Michalak i zaapelował o podjęcie działań naprawczych, jeśli aktualne przepisy okazałby się niefunkcjonalne.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

26 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o sprawdzenie, czy aktualnie obowiązujący tryb postępowania przy udzielaniu zgody na leczenie dzieci za granicą jest wystarczająco sprawny.