Skip to:

W piątek 9 września 2011 roku w Pilskim Domu Kultury Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym zakończeniu konkursu pod nazwą "List do Ojca", któremu patronował. Obecni byli Poseł Adam Szejnfeld, Prezydent Piły Piotr Głowski oraz Starosta Pilski Mirosław Mantaj.

Pomysłodawca konkursu senator Mieczysław Augustyn przypomniał, iż celem tego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na ważną rolę ojca w rodzinie oraz propagowanie przykładów dobrego ojcostwa. Konkurs wyłonił 104 laureatów z 17 szkół Piły i okolic, którzy w swoich listach pokazali ogromną rolę, jaką ojcowie włożyli w ich wychowywanie. Główną nagrodę oraz wycieczkę do Senatu RP wygrała uczennica szkoły z Piły, Emilia Smolczewska.

Następnie Marek Michalak wziął udział w debacie młodzieży nt. "Szkoła miejscem aktywności społecznej". Podczas niej mówiono, że coraz więcej młodych ludzi wchodzi na drogę wolontarystyczną, a szkoła jest obecnie otwarta na wolontariat. Oprócz niego jest samorządność szkolna, już dzisiaj bardzo ważne ciało opiniodawcze i opiniotwórcze. Uczniowie coraz częściej uczestniczą w tworzeniu szkolnych statutów, co nie jest ich przywilejem, ale prawem, prawem do bycia wybieranym i wyboru.

Na zakończenie wizyty w Pile Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z parlamentarzystami i samorządowcami złożył kwiaty pod pomnikiem "Solidarności".