Skip to:

18 listopada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprezentowano projekt "Szkoła Bezpiecznego Internetu". W konferencji, inaugurującej program, wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - jeden z honorowch patronów przedsięwzięcia.

Program "Szkoła Bezpiecznego Internetu", realizowany przez Fundację Kidprotect.pl oraz Grupę TP skierowany jest zarówno do dorosłych (rodziców, opiekunów i nauczycieli), jak i do dzieci. Głównym celem programu jest profilaktyka cyber-przestępczości. Każda Szkoła w Polsce będzie mogła wziąć udział w szkoleniach oraz ubiegać się o certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu.

Honorowym patronatem "Szkołę Bezpiecznego Internetu" objęli - poza Rzecznikiem Praw Dziecka - Minister Edukacji Narodowej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

Więcej informacji http://www.szkolabezpiecznegointernetu.pl/

18 listopada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprezentowano projekt "Szkoła Bezpiecznego Internetu". W konferencji, inaugurującej program, wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - jeden z honorowch patronów przedsięwzięcia.