Skip to:

9 października w Bibliotece Narodowej odbyła się konferencja "Mądre wychowanie", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka wraz z Porozumieniem "Dzieci pod Ochroną" w składzie: Fundacja Kidprotect.pl, Komitet Ochrony Praw Dziecka i Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom oraz Biblioteką Narodową i Stowarzyszeniem SportPlus.

Konferencja - efekt współpracy Rzecznika z Porozumieniem "Dzieci pod Ochroną", rozpoczętej kampanią społeczną "Bicie jest głupie" - miała na celu przekazanie rodzicom, opiekunom i wychowawcom wiedzy i umiejętności w zakresie sprawdzonych metod i strategii wychowawczych. Jej uczestnicy - Ambasadorowie Mądrego Wychowania - wzbogaceni o uzyskaną podczas szkolenia wiedzę, krzewić będą idee mądrego wychowania w swoich środowiskach lokalnych, podnosząc przy tym społeczną świadomość negatywnych skutków stosowania przemocy wobec dzieci.

Poza organizatorami Konferencji - Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem; Jakubem Śpiewakiem, prezesem Kidprotect.pl; Mirosławą Kątną, przewodniczącą Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz Ireną Koźmińską, prezesem fundacji ABC XXI-Cała Polska czyta dzieciom - wykłady w jej trakcie wygłosili: sędzia Anna Maria Wesołowska, Dorota Zawadzka (Superniania) oraz amerykański specjalista w zakresie pracy z młodzieżą i rozpoznawania profilu osobowości, Dan Korem.