Skip to:

12 października 2012 roku polski Rzecznik Praw Dziecka przekazał przewodnictwo w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC Komisarzowi Praw Dziecka Republiki Cypru, którym jest Leda Koursoumba. Marek Michalak przewodniczył ENOC od września 2011 roku. Jego kadencja została bardzo pozytywnie oceniona, zwłaszcza "ogromne zaangażowanie w proces tworzenia i zwiększania kompetencji ustawowych instytucji praw dziecka w Europie." Dzięki jego zaangażowaniu do Sieci przyjęto 4 państwa - Francję, Łotwę, Estonię i Włochy. Polski Rzecznik jest również inicjatorem i autorem oświadczenia ENOC- u w sprawie dzieci wikłanych w konflikty zbrojne, zwłaszcza w Syrii, które zostało przedstawione Komitetowi Praw Dziecka ONZ. Zwrócono również uwagę na inicjatywę i promocję Protokołu Opcjonalnego do Konwencji o Prawach Dziecka. Kończąc kadencję przewodniczącego Marek Michalak nie opuścił Zarządu Europejskiej Sieci, gdzie w kadencji 2013/14 będzie wiceprzewodniczącym.

Podczas pobytu w Nikozji polski Rzecznik spotkał się z Prezydentem Cypru, Ministrem Edukacji i Sportu, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ambasadorem RP.

Podczas dorocznego spotkania ENOC uchwalił również oficjalne stanowisko w sprawie sytuacji dzieci uwikłanych w konflikt z prawem i wytyczne dla niezależnych instytucji ochrony praw dziecka dot. monitorowania sytuacji tych dzieci oraz stanowisko w sprawie dzieci znajdujących się pod opieką instytucjonalną.

Kiedy przewodniczący ENOC przedstawiał raport z rocznej działalności Sieci, polski Sejm przegłosowali zgodę na wycofanie zastrzeżeń złożonych przez Polskę do Konwencji o Prawach Dziecka, co zostało przyjęte z uznaniem Rzeczników całej Europy. "Polska kolejny raz daje przykład konsekwencji w obronie praw dziecka" skomentowała wiceprzewodnicząca ENOC.

Marek Michalak przedstawił dwie prezentacje podczas obrad plenarnych. Jedna dotyczyła polskiej praktyki w zakresie reprezentacji interesów dziecka przez RPD przed wymiarem sprawiedliwości. Druga - promocji praw dziecka poprzez przedstawienie szerokiej grupie ludzi postaci i dokonań Janusza Korczaka. Januszowi Korczakowi oddano specjalnych hołd podczas dorocznego spotkania Rzeczników Praw Dziecka na Cyprze.

12 października 2012 roku polski Rzecznik Praw Dziecka przekazał przewodnictwo w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC Komisarzowi Praw Dziecka Republiki Cypru, którym jest Leda Koursoumba. Marek Michalak przewodniczył ENOC od września 2011 roku. Jego kadencja została bardzo pozytywnie oceniona, zwłaszcza "ogromne zaangażowanie w proces tworzenia i zwiększania kompetencji ustawowych instytucji praw dziecka w Europie." Dzięki jego zaangażowaniu do Sieci przyjęto 4 państwa - Francję, Łotwę, Estonię i Włochy. Polski Rzecznik jest również inicjatorem i autorem oświadczenia ENOC- u w sprawie dzieci wikłanych w konflikty zbrojne, zwłaszcza w Syrii, które zostało przedstawione Komitetowi Praw Dziecka ONZ. Zwrócono również uwagę na inicjatywę i promocję Protokołu Opcjonalnego do Konwencji o Prawach Dziecka. Kończąc kadencję przewodniczącego Marek Michalak nie opuścił Zarządu Europejskiej Sieci, gdzie w kadencji 2013/14 będzie wiceprzewodniczącym.