Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przejął 15 września 2011 roku przewodnictwo w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Kadencja polskiego Rzecznika potrwa 12 miesięcy.

Obradujący w Warszawie uczestnicy dorocznego Zjazdu ENOC wybrali również pozostałych członków Zarządu Biura Organizacji. W jego skład weszli:
- Patricia Lewsley z Irlandii Północnej,
- Leda Koursoumba z Cypru,
- Edita Ziobiene z Litwy,
- Bernard De Vos z Belgii.

Obok wielu gratulacji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otrzymał list od Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, w którym m.in. czytamy: "Chciałbym złożyć Panu Rzecznikowi serdeczne gratulacje w związku z objęciem przez Pana przewodnictwa w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Nominacja ta stanowi niewątpliwie wyróżnienie dla Państwa Polskiego i przyczyni się do wzmocnienia roli naszego kraju na arenie międzynarodowej, jako państwa dążącego do poszanowania i ochrony praw dziecka."