Skip to:

7 października 2010 roku - na odbywającym się w Strasburgu dorocznym zjeździe Rzeczników Praw Dziecka zrzeszonych w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) - Marek Michalak został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego tej organizacji. Jej zadaniem jest ułatwianie promocji i ochrony praw dzieci, sformułowanych w Konwencji o Prawach Dziecka.

Kadencja polskiego Rzecznika Praw Dziecka rozpocznie się we wrześniu 2011 roku i potrwa 12 miesięcy. Jej początek zbiegnie się z polskim przewodnictwem w Unii Europejskiej. Przewodnictwo polskiego Rzecznika Praw Dziecka rozpocznie się spotkaniem wszystkich europejskich rzeczników, przedstawicieli ONZ, Komisji Europejskiej i Rady Europy w Warszawie.

Tegoroczne spotkanie ENOC odbywa się w Strasburgu, w siedzibie Europejskiego Centrum Młodzieży. Wzorem lat ubiegłych, poświęcone jest wymianie doświadczeń i dobrych praktyk Rzeczników Praw Dziecka z poszczególnych krajów. W zjeździe uczestniczą także przedstawiciele Komitetu Praw Dziecka ONZ, Komisji Europejskiej i Rady Europy. Rzecznicy Praw Dziecka prezentują swoje dokonania w mijającym roku. Z uwagą wysłuchali sprawozdania polskiego Rzecznika i przyjęli z aplauzem informację o wzroście jego kompetencji, które pozwalają skutecznie walczyć o prawa najmłodszych oraz wprowadzeniu w Polsce jednoznacznego zakazu bicia dzieci.

ENOC została założona na spotkaniu w Trondheim w Norwegii w 1997 roku. Zrzesza niezależne instytucje narodowe, regionalne lub lokalne czuwające nad przestrzeganiem praw dziecka w państwach europejskich. Obejmuje obecnie 37 instytucji w 29 krajach. Ich przedstawiciele spotykają się każdego roku. Polska jest członkiem ENOC od roku 2001, a w latach 2005-2006 przewodniczyła tej organizacji.

7 października 2010 roku - na odbywającym się w Strasburgu dorocznym zjeździe Rzeczników Praw Dziecka zrzeszonych w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) - Marek Michalak został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego tej organizacji. Jej zadaniem jest ułatwianie promocji i ochrony praw dzieci, sformułowanych w Konwencji o Prawach Dziecka.