Skip to:

Podczas wizyty w Kołobrzegu 22 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odebrał z rąk uczniów Zespołu Szkół przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" Odznakę UNICEF "Szeryf Praw Dziecka". Dzieci ze "Słoneczka" uhonorowały w ten sposób również Posłów na Sejm: Magdalenę Kochan i Marka Hoka oraz Panią Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Annę Mieczkowską.

Dzieci wręczając Odznakę Rzecznikowi, wygłosiły następującą laudację: "Pan Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka: w 2010 roku poparł działania Zarządów Uzdrowisk, w których leczone są dzieci i młodzież oraz dyrektorów szkól sanatoryjnych zmierzające do utrzymania tej formy leczenia i edukacji dzieci przewlekle chorych; swoimi "Wystąpieniami generalnymi" i "Zapytaniami" poruszał wielokrotnie problem zagrożenia funkcjonowania uzdrowisk dla dzieci i młodzieży; prowadził diagnozy w tym zakresie; uczestniczył w ogólnopolskich konferencjach poświęconych tym zagrożeniom w Rymanowie Zdroju, Rabce Zdroju, Ciechocinku i w Kołobrzegu; aktualnie przygotowuje "Mapę uzdrowisk dziecięcych w Polsce", która zobrazuje stan lecznictwa uzdrowiskowego dla najmłodszych kuracjuszy".

Podczas spotkania Marek Michalak odpowiadał na pytania małych kuracjuszy o zadaniach Rzecznika Praw Dziecka, opowiadał jak został Rzecznikiem i dlaczego uważa za tak ważne pomaganie innym ludziom, a szczególnie tym najmłodszym. Wspominał także swoje poprzednie wizyty w "Słoneczku" i podkreślał, że w relacjach świata dorosłych ze światem dzieci kluczowa powinna być zawsze otwartość na rozmowę i gotowość do wysłuchania dzieci, zamiast wydawania im poleceń.