Skip to:

21 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w 44. posiedzeniu Sejmu VII kadencji. Rzecznik na posiedzeniu przedstawił informacje Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2012 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny, które przedstawiła Poseł na Sejm RP Magdalena Kochan.