Skip to:

16 września 2011 roku Marek Michalak przyjął w swoim biurze Marię Herczog - członkinię Komitetu Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. W spotkaniu uczestniczyli również Posłowie na Sejm RP: Magdalena Kochan i Sławomir Piechota, Przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W czasie spotkania rozmawiano o polskich rozwiązaniach w zakresie wspierania rodzin i organizacji systemu opieki zastępczej nad dzieckiem oraz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Maria Herczog z zainteresowaniem wysłuchała informacji o uchwalonej w tej kadencji Sejmu ustawie, która reguluje ten niezmiernie ważny obszar polityki społecznej państwa. Przekazała również swoje spostrzeżenia w tym zakresie z perspektywy członka Komitetu Praw Dziecka ONZ. Bardzo wysoko oceniła działania Polski w zakresie wzmocnienia instytucji Rzecznika Praw Dziecka.

16 września 2011 roku Marek Michalak przyjął w swoim biurze Marię Herczog - członkinię Komitetu Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. W spotkaniu uczestniczyli również Posłowie na Sejm RP: Magdalena Kochan i Sławomir Piechota, Przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.