Skip to:

21 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Marszu Pamięci upamiętniającym ofiary warszawskiego getta. W Marszu Pamięci wzięło udział kilkaset osób, które wyruszyły sprzed pomnika Umschlagplatz na ulicę Tłomackie. W tym roku motywem przewodnim była historia Marysi Ajzensztadt.

Marsz odbył w przededniu rocznicy rozpoczęcia likwidacji getta warszawskiego przez Niemców. Jego uczestnicy oddali hołd wszystkim ofiarom zagłady, dokonanej na ziemiach polskich podczas II wojny światowej. Tegoroczny "Marsz Pamięci" poświęcony był historii Marysi Ajzensztadt, która gdy zobaczyła swojego ojca, prowadzonego na Umschlagplatz, przez nikogo niezmuszana przyłączyła się do niego. Uczestnicy Marszu przeszli tą samą trasą, jednak symbolicznie w przeciwnym kierunku, do domu, w którym kiedyś mieszkali Ajzensztadtowie.

22 lipca 1942 r. Niemcy rozpoczęli "wysiedlanie" mieszkańców warszawskiego getta. W ciągu dwóch miesięcy trwania akcji zamordowali ponad 300 tys. ludzi, wśród nich Janusza Korczaka, Stefanię Wilczyńską i dzieci z Domu Sierot.