Skip to:

To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Data 2 października nie jest przypadkowa – właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy.

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r., na mocy której ustanowiono obchody Dnia Bez Przemocy, jest on okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Rezolucja potwierdza „powszechne obowiązywanie zasady unikania przemocy” oraz pragnienie „by zapewnić kulturę pokoju, tolerancji, zrozumienia i unikania przemocy”.

"Bicie Dzieci... Czas z tym skończyć!" – lektura obowiązkowa dla każdego psychologa i pedagoga

W ramach Biblioteki RPD w tym roku ukazała się książka „Bicie dzieci… Czas z tym skończyć!". Publikacja prof.  Ewy Jarosz i Marka Michalaka  to obraz postaw społecznych wobec kwestii kar cielesnych. Publikacja zawiera historię stosowania kar fizycznych, opis globalnych instrumentów ograniczania kar cielesnych, światowe inicjatywy na rzecz elimanacji kar fizycznych, wreszcie Polskie doświadczenia i wyniki badań w zakresie stosowania przemocy w wychowaniu. Lektura obowiązkowa każdego psychologa i pedagoga!

- Nie tylko 2 października, ale tak naprawdę każdego dnia powinna przyświecać nam jedna zasada: zasada unikania i zwalczania jakiejkolwiek przemocy. Każda przemoc jest zła i na żadną nie powinno być naszej zgody – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak i przypomina o idea kampanii społecznej RPD „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz obowiązek”.

Mahatma Gandhi, którego idee przyczyniły się do powstania Dnia Bez Przemocy w pracy „The Story of My Experiments with Truth” z 1927 r. pisał: „W chwilach zwątpienia przypominam sobie, że patrząc na bieg historii można zauważyć, iż prawda i miłość zawsze zwyciężały. Bywali tyrani i mordercy; przez pewien czas mogli oni wydawać się niepokonani, ale w końcu zawsze przegrywali – myślmy o tym, zawsze. Jaką różnicę robi tym, którzy umarli, sierotom czy bezdomnym to, czy szalona destrukcyjna siła nosi imię totalitaryzmu czy święte imię wolności i demokracji? „Oko za oko” czyni wszystkich ślepymi. Jest wiele spraw, za które jestem gotów oddać życie, ale nie ma takich, za które byłbym gotów zabić”.