Skip to:

21 października 2010 roku odbyła się w Warszawie konferencja "Mediacja - nowa droga rozwiązywania konfliktów", zorganizowana przez Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka i Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Podczas konferencji, w której wzięło udział przeszło 300 sędziów, mediatorów, prawników i psychologów, dyskutowano o pozycji mediacji w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz roli, jaką powinna ona spełniać w umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego. Konferencję otworzyły wystąpienia Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igora Dzialuka, Rzecznika Praw Dziecka, w imieniu którego referat odczytała Dyrektor Biura Rzecznika Hanna Wrzosek oraz Przewodniczącego Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości doktora Zbigniewa Czwartosza. Specjalne wystąpienia do uczestników konferencji skierowali również dr Elżbieta Żuchowska-Czwartosz z Uniwersytetu Warszawskiego ("Konflikt jako szansa dla edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży"), radca prawny i politolog, dr Adam Zienkiewicz ("Koncepcja sądu otwartego - wzmocnienie pluralizmu form wymiaru sprawiedliwości") oraz prof. Giuseppe de Palo z Włoch ("Prawnicy w ADR: prezentacja wyników trzech unijnych projektów promujących wiedzę i stosowanie mediacji w Unii Europejskiej").

Uczestnicy konferencji wzięli następnie udział w dyskusjach panelowych - pod wspólnym tytułem "Przekonać nieprzekonanych" - poświęconych mediacjom w sprawach rodzinnych; karnych i dotyczących nieletnich; związanych z problemami rówieśniczymi oraz gospodarczych, cywilnych i ze stosunku pracy. Dyskusje były okazją do wymiany doświadczeń z zakresu wykorzystania mediacji pomiędzy osobami stosującymi taką metodę rozwiązywania sporów, a tymi, którzy do tej pory z niej nie korzystali.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka na konferencji "Mediacja - nowa droga rozwiązywania konfliktów"

21 października 2010 roku odbyła się w Warszawie konferencja "Mediacja - nowa droga rozwiązywania konfliktów", zorganizowana przez Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka i Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.