Skip to:

W związku z niepokojącymi informacjami o tragicznych wypadkach dzieci na placach zabaw i boiskach, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 1 lipca 2011 roku do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z apelem o podjęcie zdecydowanych działań, które zapewnią dzieciom bezpieczeństwo na obiektach zarządzanych przez samorządy. O działania w tej sprawie Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się także do Głównego Inspektora Sanitarnego Przemysława Bilińskiego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel.

Rzecznik Praw Dziecka podkreślił w wystąpieniach, że zabawa jest najważniejszą formą aktywności dziecka - wpływa pozytywnie zarówno na rozwój fizyczny, jak i psychiczno-społeczny. Walory zabawy podkreślają pedagodzy, a najważniejszy dokument stanowiący o dziecięcych uprawnieniach - Konwencja o Prawach Dziecka - w art. 31 gwarantuje każdemu dziecku prawo do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych. Realizując to zobowiązanie, należy stworzyć odpowiednie warunki do atrakcyjnej i wartościowej zabawy - również poprzez nadzór nad organizacją bezpiecznego miejsca rekreacji - podkreślił Marek Michalak.

Wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do:

W związku z niepokojącymi informacjami o tragicznych wypadkach dzieci na placach zabaw i boiskach, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 1 lipca 2011 roku do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z apelem o podjęcie zdecydowanych działań, które zapewnią dzieciom bezpieczeństwo na obiektach zarządzanych przez samorządy. O działania w tej sprawie Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się także do Głównego Inspektora Sanitarnego Przemysława Bilińskiego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel.