Skip to:

Minister Krystyna Szumilas - odpowiadając na wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka - poinformowała, że resort edukacji przypomina dyrektorom szkół o obowiązujących unormowaniach prawnych w tym zakresie. Ostatni komunikat w tej sprawie został wystosowany do kuratorów oświaty 19 czerwca tego roku.

Ministerstwo zobowiązało kuratorów do upowszechnienia wśród dyrektorów informacji o obowiązujących przepisach prawa w zakresie wydawania świadectw szkolnych, w świetle których wstrzymywanie przekazania uczniom takich dokumentów z powodu nieziszczenia różnych opłat lub składek albo przedłożenia tzw. obiegówki jest niedopuszczalne. Resort edukacji zaapelował również o zbadanie, w trybie nadzoru pedagogicznego, każdej skargi dotyczącej stosowania takich praktyk.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka wraz z odpowiedzią Ministra Edukacji Narodowej

Minister Krystyna Szumilas - odpowiadając na wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka - poinformowała, że resort edukacji przypomina dyrektorom szkół o obowiązujących unormowaniach prawnych w tym zakresie. Ostatni komunikat w tej sprawie został wystosowany do kuratorów oświaty 19 czerwca tego roku.