Skip to:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie doskonale znają prawa dziecka i posługują się nimi na co dzień, czego dowiedli artystycznym występem i merytoryczną dyskusją. W przygotowanej na spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka prezentacji poświęconej historii praw dziecka nie mogło zabraknąć odniesień do Janusza Korczaka, co pojawiało się także w debacie. Młodzi ludzie przedstawili do zaopiniowania Rzecznikowi Praw Dziecka Szkolną Rezolucję Praw Dziecka, którą Marek Michalak uroczyście podpisał wraz z przedstawicielami dyrekcji, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Podczas spotkania młodzież pytała Rzecznika o codzienną pracę, podejmowane sprawy i sposoby rozwiązywania dziecięcych problemów. Dyskutowano także o jubileuszu 25-lecia podstawowego dokumentu mówiącego o prawach dziecka – Konwencji o prawach dziecka oraz sytuacji dzieci w innych krajach. - Dzieci na całym świecie mają zagwarantowane prawa, ale z ich przestrzeganiem bywa różnie. Jeszcze są rejony świata, gdzie dzieci uczestniczą w działaniach wojennych, pracują ponad swoje siły i cierpią głód – przypominał Rzecznik, zaznaczając, że Polska wprowadza prawo coraz lepiej chroniące najmłodszych obywateli i jako „ojczyzna praw dziecka” idzie w dobrym kierunku, często jest też wzorem dla innych państw.

W spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego uczestniczyła także Barbara Kolago, Kawaler Orderu Uśmiechu.