Skip to:

W poniedziałek 26 marca 2012 roku Marek Michalak odwiedził uczniów i nauczycieli z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach. Odbyło się tam gimnazjalne podsumowanie pilotażowego projektu Rzecznika Praw Dziecka pod nazwą "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu".

W spotkaniu udział wzięli także: Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, Wice Prezydent Miasta Puławy Grzegorz Nakonieczny, Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu w Puławach Stanisław Szajowski, Pełnomocnik Prezydenta ds. przeciwdziałania patologiom Edyta Tokarczyk, Prezes Sądu Rejonowego w Puławach Danuta Wolska, Kuratorzy Sądu Rejonowego w Puławach Dorota Jędra i Agnieszka Buchner-Micek.

Podczas trwającego 5 miesięcy programu przeszkolono 17 młodzieżowych mediatorów, którzy będą rozwiązywać szkolne konflikty poprzez mediacje rówieśnicze. Program ma na celu propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz uczenie młodzieży rozwiązywania sporów bez przemocy - przez dialog prowadzący do porozumienia. Procedura mediacyjna pozwala na określenie granic wolności, wypracowanie sposobów osiągania celów, wyznaczanie i realizowanie swoich potrzeb, godzenia ich z wolnością i potrzebami innych. Udział w mediacji uczy też młodego człowieka brania odpowiedzialności za swoje czyny i podjęte decyzje, czyni go podmiotem w rozwiązywaniu konfliktu.

Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka przekonywał, jak ważne są mediacje rówieśnicze. Mediacja, szczególnie ta rówieśnicza pozwala zwrócić uwagę na to, że każdy problem można rozwiązać najniżej; bez udziału dyrektora, pedagoga czy w ostateczności sądu. - mówił Marek Michalak - Zły czyn zawsze powinien skutkować ukaraniem, to jest niewątpliwe, ale nie musimy czekać aż zacznie on nabrzmiewać do rangi czynu zabronionego, bądź karalnego i właśnie od tego jest mediacja aby tego typu sytuacje rozwiązywać zanim się rozkręcą - podkreślił Rzecznik.

Specjalnie na finał programu mediacyjnego młodzież przygotowała przedstawienie, które w bardzo dojrzały sposób mówiło o problemie agresji oraz potrzebie mediacji rówieśniczej. Poszczególne sceny, pokazujące narastanie konfliktu pomiędzy uczniami oraz rozwiązanie go poprzez mediację, spajane były przez trzy rapujące dziewczyny, które w młodzieżowym języku starały się przekazać najważniejsze założenia projektu. Pokazano także film pt. "Ewelinka", przygotowany przez gimnazjalistów, który w zabawny sposób wyjaśnił jak działa mediacja wśród rówieśników i jak dzięki niej można zażegnać rodzące się konflikty.

W poniedziałek 26 marca 2012 roku Marek Michalak odwiedził uczniów i nauczycieli z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach. Odbyło się tam gimnazjalne podsumowanie pilotażowego projektu Rzecznika Praw Dziecka pod nazwą "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu".