Skip to:

Paulina Łohinowicz, Michał Matczak, Iza Namyślak i Patrycja Pawłowska z  głogowskiego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w asyście prezes stowarzyszenia Anny Lechowskiej, społecznej doradczyni Rzecznika Praw Dziecka, odwiedzili 1 września br. Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, by porozmawiać o dziecięcej partycypacji i zaangażowaniu młodych ludzi w promocję praw dziecka.

Głogowianie reprezentowali Rzecznika Praw Dziecka podczas lipcowej konferencji „Children as Actors for Transforming Society/Dzieci jako aktorzy w zmienianiu społeczeństwa” – (CATS) w Szwajcarii oraz podczas spotkania Młodych Doradców Rzeczników Praw Dziecka ENYA w Paryżu. Tematem przewodnim konferencji była kwestia wykluczenia społecznego i działań na rzecz włączenia osób wykluczonych.

- CATS było dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Spotkałam wielu inspirujących ludzi. Każda rozmowa z nimi dała mi dużo do myślenia. Ale też uświadomiłam sobie jak wiele jest wspólnych problemów na całym świecie, niezależnie od kraju. Tam zobaczyłam jak ważne jest, aby dzieci i młodzi ludzie byli aktywni, aby ich głos był słyszalny – wspomina Paulina Łohinowicz udział w tegorocznej edycji CATS

Młodzi ludzie z ramienia RPD byli też w czerwcu w Paryżu na spotkaniu Europejskiej Sieci Młodych Doradców ENYA, działającej przy Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC, gdzie dyskutowali o wszystkim, co dotyczy praw dziecka, a w szczególności relacji pomiędzy młodymi ludźmi i umacniania ich tożsamości. Efektem prac młodzieży w Paryżu są rekomendacje dotyczące edukacji młodych ludzi, ochrony praw dziecka oraz zagadnień dotyczących aktywnego uczestnictwa młodzieży. Konkretne propozycje działań  w tym obszarze zostaną przedstawione Rzecznikom Praw Dziecka z całej Europy podczas wrześniowego Zjazdu sieci ENOC w Helsinkach. Tam polską młodzież reprezentować będzie Michał Matczak.

ENOC (European Network of Ombudspersons for Children) została założona na spotkaniu w Trondheim w Norwegii w 1997 r. Jej zadaniem jest promocja i ochrona praw dzieci, sformułowanych w Konwencji ONZ o Prawach Dziecka. Zrzesza niezależne instytucje narodowe, regionalne lub lokalne czuwające nad przestrzeganiem praw dziecka w państwach europejskich. Ich przedstawiciele spotykają się każdego roku w innym mieście. Polska jest członkiem ENOC od 2001 r.