Skip to:

27 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim Biurze z uczniami Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce. Młodzi ludzie, członkowie szkolnego Klubu Europejczyka, od pięciu lat podejmują rozmaite inicjatywy, promujące prawa dziecka: organizują wystawy, uczestniczą w konkursach, podróżują po Europie, dokumentują historię swojego regionu i gromadzą wspomnienia najstarszych mieszkańców Kobyłki. Ich najnowsze przedsięwzięcie to budowa Skateparku Kobyłka, którego otwarcie planowane jest na październik.

Młodzież – wraz z Grażyną Falkowską, opiekunem Klubu Europejczyka - zaprezentowała Rzecznikowi swoją działalność i podejmowane aktywności, od edukacji o prawach dziecka po próby stworzenia w swojej małej ojczyźnie takiego miejsca i klimatu, które pozwolą najmłodszym na wszechstronny rozwój ich zainteresowań sportowych, naukowych i artystycznych.

Rzecznik podczas spotkania nie krył podziwu dla bogatej palety inicjatyw młodych ludzi i wyraził zadowolenie, że budowa skateparku w Kobyłce, projekt realizowany pod honorowym patronatem RPD, niebawem zostanie sfinalizowana.

Rzecznik Praw Dziecka opowiadał o misji swojego urzędu, o  sprawach i sposobach ich rozwiązywania. Przypomniał, że w tym roku obchodzimy jubileusz 25. Konwencji o Prawach Dziecka – najważniejszego aktu prawnego dotyczącego praw najmłodszych, a powstałego z polskiej inicjatywy.  Wspominał również swoją wizytę w Kobyłce, kiedy otrzymał przyznany mu „Paszport" honorowego członka Klubu Europejczyka.