Skip to:

- Gdzie przebiega granica między byciem grzecznym a prawem do wyrażania własnego zdania? – to jedno z pytań, które usłyszał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowikowie niedaleko Poznania, gdzie 9 marca br. Marek Michalak uczestniczył w uroczystym otwarciu Klubu Mediatorów Rówieśniczych.

Podczas szkolnej akademii młodzież zaprezentowała ideę mediacji, nie mogło zabraknąć także ważnych akcentów dotyczących ochrony praw dziecka. Marek Michalak i zaproszeni goście mieli okazję przyjrzeć się symulacji mediacji rówieśniczej, a następnie wziąć udział w dyskusji czy dzieci czują się sprawiedliwie traktowane przez dorosłych?

Uczniowie ze Słowikowa przekonują, że w ich codziennym życiu duże i bardzo praktyczne znaczenie mają takie wartości jak: przyjaźń, miłość czy bezpieczeństwo. W przygotowanej symulacji dowiedli, jaką pozytywną siłę może mieć rozwiązywanie konfliktów w drodze mediacji. Po debacie Rzecznik wręczył dyplomy potwierdzające kwalifikacje mediatora dzieciom z Klubu i odpowiadał na pytania o prawa dziecka.

- Rozmowa skonfliktowanych stron o tym, co dzieli, a następnie wspólne poszukiwanie rozwiązania i przyjęcie odpowiedzialności za wypracowane porozumienie, w tym jego realizację to istota mediacji. A to sprzyja budowaniu relacji pomiędzy uczniami, ich rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami szkół. Mediacja może stać się także jedną z metod przeciwdziałania przemocy rówieśniczej – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka, który niedawno ws. mediacji szkolnej wystosował wystąpienie generalne do Marszałków Województw i Dyrektorów Szkół