Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 13 marca 2012 roku udział w posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, na którym poruszono problem kondycji społecznej współczesnych rodziców.

Podczas posiedzenia odbyła się prezentacja projektu "Świadomi Rodzice", realizowanego przez Fundację Rodzice Przyszłości. Celem tego programu jest upowszechnianie całościowego i integralnego wychowywania dzieci, a tym samym zwiększanie świadomości rodzicielskiej dorosłych. Jak twierdzą autorzy programu, dzisiejsi rodzice, którzy coraz częściej odkładają w czasie decyzje o urodzeniu dzieci, są dobrze wykształceni i znacznie lepiej przygotowani do wykonywania wielu trudnych zawodów, niż ich rodzice. Paradoksem naszych czasów jest to, iż wyższemu poziomowi wykształcenia nowego pokolenia potencjalnych rodziców nie odpowiada lepsze przygotowanie do pełnienia ról społecznych w rodzinie.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 13 marca 2012 roku udział w posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, na którym poruszono problem kondycji społecznej współczesnych rodziców.