Skip to:

2 kwietnia 2013 roku siedziba Rzecznika Praw Dziecka została podświetlona na niebiesko. W ten sposób Marek Michalak włączył się w obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie, ustanowionego sześć lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Jednym z najbardziej widowiskowych wydarzeń towarzyszących obchodom Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie jest ogólnoświatowa akcja "Light It Up Blue", której inicjatorem jest amerykańska organizacja Autism Speaks. W Polsce pod hasłem "Na niebiesko dla autyzmu" jest celebrowana od 2011 roku.

W tegorocznej niebieskiej iluminacji wzięli udział m.in. Sejm RP, Pałac Kultury i Nauki, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, Most Śląsko - Dąbrowski, Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Autyzm należy do tak zwanych całościowych zaburzeń rozwojowych. Oznacza to, że ma wpływ na funkcjonowanie i rozwój dziecka we wszystkich obszarach. Nie ma dokładnych danych co do liczby osób z autyzmem w Polsce. Jednak przyjmując dane z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach (w Polsce takich badań nie było) należy ocenić, iż w kraju żyje co najmniej 30 000 osób z autyzmem. W Europie problem autyzmu dotyka około 5 mln ludzi. (z danych Fundacji Synapsis)