Skip to:

3 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Społecznych Szkół Ogólnokształcących im. Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie "Bednarska". Inauguracja nauki odbyła się w tej placówce już po raz 23.

W wykładzie inauguracyjnym Marek Michalak nawiązał do idei Janusza Korczaka, podkreślając, że dzięki wcielaniu ich w życie Polska jest uznawana dzisiaj w świecie za ojczyznę praw dziecka. Człowiek ten - mówił Rzecznik - wyprzedzał swoją epokę, głosząc, że dziecko to człowiek, zwracał uwagę na jego podmiotowość. Nie możemy zapomnieć tego czego dokonał Janusz Korczak, co on sam chciałby, abyśmy o tym pamiętali. Rzecznik odpowiadał również na pytania dzieci dotyczące ich praw, wskazując przy tym konieczność rozdzielania praw - które ma każdy człowiek niezależnie od wieku, pochodzenia, wyznania czy koloru skóry, i które płyną od przyrodzonej godności - od obowiązków, które choć są bardzo ważne to stanowią oddzielną kategorię i nie powinny być łączone z prawami.

Jak podkreśliła Krystyna Starczewska, z której inicjatywy powstała "Bednarska", to pierwsza niezależna szkoła społeczna, powołana w 1989 roku. Powstała jako liceum ogólnokształcące, a z tej jednej szkoły powstało przez lata aż sześć placówek.

W szkole tej kładzie się duży nacisk na indywidualne podejście do ucznia i tolerancję. W prawie każdej klasie znajdują się uczniowie z zagranicy, najczęściej dzieci uchodźców - wśród uczniów są dzieci i młodzież np. z Czeczenii, Tybetu, Armenii. Szkoła znana jest także jako ośrodek promujący edukację wolnościową.

"Bednarska" jest szkołą, w której istnieje pełen system demokratyczny z klasycznym trójpodziałem władzy: funkcję ustawodawczą pełni Sejm, sądowniczą - Sąd Szkolny, wykonawczą zaś Rada Szkoły. W każdej z tych instytucji, obieranej co roku w wyborach powszechnych, zasiadają uczniowie, nauczyciele, rodzice i absolwenci, będący obywatelami Rzeczypospolitej Szkolnej. To druga szkoła w Europie, która uchwaliła własną Konstytucję.

3 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Społecznych Szkół Ogólnokształcących im. Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie "Bednarska". Inauguracja nauki odbyła się w tej placówce już po raz 23.