Skip to:

7 listopada 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w Konferencji dotyczącej dziecka krzywdzonego, która odbyła się w Zespole Szkół nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie koło Warszawy. Gośćmi spotkania byli również Prezes Fundacji Kidprotect.pl Jakub Śpiewak oraz szef ogólnopolskiej akcji profilaktycznej "Przystanek PaT" insp. Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji.

Podczas dyskusji z uczniami ze szkół z gminy Brwinów, padło wiele pytań, m.in. o to, jak pomagać krzywdzonemu dziecku, gdy dorośli nie przestrzegają jego praw, a także jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Młodzież interesowała się również prawami, przysługującymi osobom poniżej 18 roku życia w trakcie rozwodu rodziców i po jego zakończeniu oraz zakresem pomocy, udzielanej przez instytucje i organizacje prowadzące telefony zaufania dla dzieci. Uczestnicy debaty poruszyli też problem stosowania kar cielesnych w kontekście obowiązującego od 1 sierpnia ubiegłego roku ustawowego zakazu bicia dzieci.

Następnie Marek Michalak uczestniczył w szkoleniu kadry pedagogicznej z gminy Brwinów, które odbyło się po zakończeniu debaty. Jak podkreślał Rzecznik Praw Dziecka ogromną rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży, a także w zapobieganiu nieprawidłowościom, spełnia profilaktyka, której niestety często nie doceniamy. Rzecznik wspomniał także o wynikach badań, zleconych z jego inicjatywy, z których wynika, że po roku obowiązywania znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o 9 % spadło społeczne przyzwolenie na bicie dzieci.

7 listopada 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w Konferencji dotyczącej dziecka krzywdzonego, która odbyła się w Zespole Szkół nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie koło Warszawy. Gośćmi spotkania byli również Prezes Fundacji Kidprotect.pl Jakub Śpiewak oraz szef ogólnopolskiej akcji profilaktycznej "Przystanek PaT" insp. Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji.