Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 11 października 2010 roku spotkał się w Rzeszowie w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ze studentami miejscowych uczelni. Towarzyszył mu Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro.

Licznie zgromadzona młodzież akademicka pogratulowała Markowi Michalakowi wyboru na szefa Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC). Jednocześnie pytała, jakie w pierwszej kolejności planuje podjąć działania obejmując tę funkcję. Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że będzie chciał doprowadzić to tego, by inne państwa europejskie zwiększyły kompetencje swoich rzeczników. Dobry przykładem jest Polska. Będzie też zachęcać te, które nie powołały jeszcze takiego urzędu, by go stworzyły.

Studentów interesowała ocena działań rządu w sprawie dopalaczy i udział w nich Marka Michalaka. Jak zauważył Rzecznik już od kilku miesięcy analizował problem. Stawał się on coraz groźniejszy i w jego przekonaniu aby go szybko rozwiązać potrzebna była interwencja premiera. Z pewnością przyspieszyła walkę z dopalaczami. A zagrażają one przede wszystkim dzieciom i młodzieży, gdyż łatwo je zwieść. Państwo musi je chronić - dodał.

Najgorętsza dyskusja rozgorzała na temat przemocy w rodzinie. Jak podkreślał Marek Michalak przemoc trzeba wyeliminować. Człowiek jest jak akumulator - mówił - jak zbierze w dzieciństwie miłość to jest później przyjaznym dla wszystkich, jak jest bity to odreagowywuje agresją.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 11 października 2010 roku spotkał się w Rzeszowie w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ze studentami miejscowych uczelni. Towarzyszył mu Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro.