Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyeliminowanie praktyk, stosowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wobec kobiet, przebywających na zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży. Z posiadanych przez Rzecznika informacji wynika, że w sytuacji, gdy ich pracodawcy nie odprowadzali składek na ubezpieczenia społeczne, ZUS odmawia kobietom wypłaty świadczeń.

Ze względu na dobro dzieci i ich rodziców, działania takie nie powinny mieć miejsca w przyszłości.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyeliminowanie praktyk, stosowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wobec kobiet, przebywających na zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży. Z posiadanych przez Rzecznika informacji wynika, że w sytuacji, gdy ich pracodawcy nie odprowadzali składek na ubezpieczenia społeczne, ZUS odmawia kobietom wypłaty świadczeń.