Skip to:

16 lutego 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w konferencji dotyczącej porwań rodzicielskich w Polsce, zorganizowanej przez Fundację ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Marek Michalak przekazał na ręce Anny Dziurki, Prezesa Fundacji, Nagrodę Honorową Rzecznika - medal z wizerunkiem Janusza Korczaka - w uznaniu za całokształt działań podejmowanych przez Fundację ITAKA na rzecz najmłodszych oraz upowszechniania ich praw. W konferencji wziął także udział Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki.

Marek Michalak podziękował Pani Prezes i całemu zespołowi Fundacji za dotychczasową działalność i zaangażowanie w poszukiwanie zaginionych dzieci. Nawiązując do tematu konferencji Rzecznik zauważył, że w sytuacji konfliktu rodzicielskiego interes dorosłych traci na znaczeniu, ponieważ najważniejsze jest dobro dziecka i jego zabezpieczenie. Warto o tym pamiętać szczególnie w Roku Janusza Korczaka. Rok ten jednak minie, ale w naszej świadomości i postępowaniu musi zostać przeświadczenie, że dzieci należy traktować podmiotowo - mówił Rzecznik. Marek Michalak wspomniał również, że w ubiegłym roku podjął 60 interwencji dotyczących porwań rodzicielskich, a większość z nich dotyczyła spraw związanych z przestrzeganiem Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Z kolei Minister Jacek Cichocki mówił podczas otwarcia konferencji o planach resortu spraw wewnętrznych w zakresie usprawnienia poszukiwania zaginionych osób. Wspomniał m.in. o pomyśle wprowadzenia obowiązkowych szkoleń dla policjantów w tym zakresie, a także o projekcie utworzenia specjalnej komórki zajmującej się porwaniami i zaginięciami w strukturze Komendy Głównej Policji. Jacek Cichocki podziękował również Fundacji ITAKA za dotychczasową działalność i zaznaczył, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pod jego kierownictwem jest bardzo zainteresowane współpracą z organizacjami pozarządowymi w tych obszarach, w których wiedza i doświadczenie podmiotów III sektora wspierać może służby państwowe.

Uczestnicy konferencji "Porwania rodzicielskie w Polsce - regulacje prawne i zapobieganie zjawisku" - kuratorzy sądowi, prokuratorzy, przedstawiciele administracji państwowej i organizacji pozarządowych oraz rodzice uprowadzonych dzieci - dyskutować będą o tym, jak usprawnić dochodzenie praw należnych opiekunom i samym dzieciom, a także jak zmieniać obecne przepisy, by najlepiej chronić ofiary porwań rodzicielskich.

Do takich zdarzeń dochodzi bowiem wtedy, kiedy jedno z rodziców na stałe wywozi dziecko do innego miasta lub do innego kraju, uniemożliwiając mu kontakty z drugim rodzicem. Zdarza się często, że jedno z rodziców jest w tych sytuacjach obcokrajowcem. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż w ubiegłym roku z Polski wystosowano 64 wnioski o wydanie dziecka (najwięcej 19 - do Wielkiej Brytanii, 14 do Niemiec). Natomiast do Polski przesłano 79 wniosków (najwięcej - 21 z Wielkiej Brytanii, 12 z Włoch). Fundacja ITAKA od początku swojej działalności odnotowała 131 spraw dotyczących porwań rodzicielskich, z czego obecnie poszukuje 30 dzieci.

Wszyscy rodzice i opiekunowie, którym zaginęło dziecko mogą znaleźć wsparcie Fundacji dzwoniąc pod numer 116 000. Informację o działalności ITAKI można również znaleźć na www.zaginieni.pl

16 lutego 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w konferencji dotyczącej porwań rodzicielskich w Polsce, zorganizowanej przez Fundację ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Marek Michalak przekazał na ręce Anny Dziurki, Prezesa Fundacji, Nagrodę Honorową Rzecznika - medal z wizerunkiem Janusza Korczaka - w uznaniu za całokształt działań podejmowanych przez Fundację ITAKA na rzecz najmłodszych oraz upowszechniania ich praw. W konferencji wziął także udział Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki.