Skip to:

30 października odbyło się wręczenie nagród w konkursie na esej, organizowanym wspólnie przez Rzecznika Praw Dziecka i Uniwersytet Śląski, pt. "Czy dzieci jak ryby głosu nie mają?". Konkurs został ogłoszony w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

W miniony wtorek 11 autorek najlepszych prac odebrało nagrody z rąk Marka Michalaka. Dodatkowo każdy z uczniów otrzymał także pamiątkowy kodeks Praw Dziecka, który zostanie wyeksponowany w ich szkołach. Podczas uroczystości wszyscy nagrodzeni mieli możliwość osobiście zadać pytania Rzecznikowi oraz wykonać pamiątkowe zdjęcia. Profesor Ewa Jarosz, jako przewodnicząca jury konkursowego zwróciła szczególną uwagę na bardzo wysoki poziom, różnorodną problematykę oraz ogromną liczbę nadesłanych prac. Świadczy to o tym, że jeden z celów konkursu, jakim było zachęcenie młodych ludzi do zabrania głosu w debacie na temat przysługujących im praw, został dobrze zrealizowany.

Zwycięskie prace zostaną opublikowane w specjalnie wydanym na tę okazję wydawnictwie poświęconemu pamięci Janusza Korczaka. Po spotkaniu wszyscy nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami udali się na zwiedzanie Sejmu.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Wpłynęły do niego 852 prace, z czego do dalszego postępowania zakwalifikowano 820. Spośród nich Komisja Konkursowa w składzie: prof. Ewa Jarosz, prof. Barbara Smolińska-Theiss, dr hab. Hanna Krauze-Sikorska, dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, dr Ewa Kozdrowicz, dr hab. Beata Dyrda, dr Edyta Januszewska, dr Jan Orgelbrand, Monika Gościak-Przygoda, rekomendowała do nagrody 11 autorów. W kategorii gimnazjum Rzecznik Praw Dziecka przyznał dwa równorzędne miejsca drugie, a w kategorii liceum dwa równorzędne miejsca pierwsze.

Laureaci konkursu:

Szkoła Podstawowa:
1. Krzysztofa Łukoszek ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach,
2. Nina Puchalska ze Szkoła Podstawowej nr 9 w Toruniu,
3. Anna Marszał ze Szkoły Podstawowej w Zakrzynie.

Gimnazjum:
1. Anna Kupczak z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie,
2. Agata Gromniak z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Staszowie,
2. Adriana Czapiewska z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Czersku,
3. Klaudia Chociszewska z Gimnazjum w Popielewach.

Liceum:
1. Karolina Ślęzak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu,
1. Anita Zwolińska z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju,
2. Violetta Drozdowska z XXXIV LO im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi,
3. Monika Krumplewska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świdnicy.

30 października odbyło się wręczenie nagród w konkursie na esej, organizowanym wspólnie przez Rzecznika Praw Dziecka i Uniwersytet Śląski, pt. "Czy dzieci jak ryby głosu nie mają?". Konkurs został ogłoszony w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.