Skip to:

W dniach 22-25 września br. w Waplewie odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów zaangażowanych w realizację idei prorodzinnego systemu pieczy zastępczej. Organizatorem spotkania było Towarzystwo "Nasz Dom".

Tegoroczna konferencja i warsztaty odbywały się pod hasłem "Bliżej dziecka i rodziny". W przesłaniu, przekazanym uczestnikom w imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Mirosław Kaczmarek, dyrektor Biura zaakcentował potrzebę pracy z dzieckiem i rodziną w środowisku lokalnym: "Należy robić wszystko by dzieci nie trafiały do pieczy zastępczej. To główne wyzwanie i zadanie prorodzinnej polityki społecznej".

W dniach 22-25 września br. w Waplewie odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów zaangażowanych w realizację idei prorodzinnego systemu pieczy zastępczej. Organizatorem spotkania było Towarzystwo "Nasz Dom".