Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 13 października z konsultantami ds. stomatologii dziecięcej.

W roboczym spotkaniu, zorganizowanym w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka, wzięli udział Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia Dagmara Korbasińska, konsultant krajowy ds. stomatologii dziecięcej prof. Barbara Adamowicz-Klepalska oraz konsultanci wojewódzcy tej specjalności.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji wyników analizy monitoringu za 2008 roku w zakresie stanu zdrowia jamy ustnej i uzębienia dzieci w wieku 6, 15 i 18 lat. Następnie dyskutowano o publicznej opiece dentystycznej dla dzieci oraz o konieczności nasilenia działań zapobiegawczych. Zdaniem zebranych, szkoły i przedszkola powinny w większym, niż dotychczas stopniu uczyć dzieci właściwych nawyków żywieniowych i higienicznych, a także zwalczać stereotyp braku potrzeby leczenia zębów mlecznych. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z propozycjami zmian regulacji prawnych, dotyczących wyceny świadczeń stomatologicznych dla dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 13 października z konsultantami ds. stomatologii dziecięcej.