Skip to:

24 listopada 2011 roku w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie Marka Michalaka z przedstawicielami nauki polskiej, dotyczące obchodów Roku Janusza Korczaka. W dyskusji uczestniczyła również prof. Barbara Smolińska-Theiss, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka oraz prof. Jadwiga Bińczycka, Honorowa Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Podczas spotkania Rzecznik przedstawił stan przygotowań do obchodów Roku Janusza Korczaka. Poinformował o porozumieniu z Ministrami, którzy włączyli się w promowanie idei Korczaka w Polsce i na świecie. Do współpracy przy realizacji przedsięwzięć w ramach Roku Janusza Korczaka włączyły się również organizacje pozarządowe. Marek Michalak przypomniał, że Janusz Korczak jest wspólnym dobrem i wyraził zadowolenie, że tyle osób pracujących na rzecz dzieci chce korzystać z dorobku wybitnego pedagoga.

Prof. Barbara Smolińska-Theiss zaprezentowała główne idee przyświecające obchodom Roku Janusza Korczaka. Wskazała na uniwersalność jego myśli i podejścia do dzieci. Nakreśliła główne obszary, takie jak godność dziecka, prawa dziecka i dziecko jako obywatel, wokół których będą koncentrować się wszystkie działania.

Dyskusja, która nastąpiła po wystąpieniach, miała na celu skrystalizowanie zadań przed rozpoczęciem obchodów. Poszczególni przedstawiciele polskich uczelni, często związani ideowo z działalnością Janusza Korczaka, przedstawiali swoje pomysły i propozycje konkretnych przedsięwzięć.

W spotkaniu uczestniczyli: Prof. dr hab. Wiesław Theiss z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. Ewa Jarosz - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Prof. dr hab. Krystyna Ablewicz - Kierownik Zakładu Pedagogiki Kultury i Historii Idei Pedagogicznych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. dr hab. Adam Frączak z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS, Ks. Prof. dr hab. Adam Solak z Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dr Irena Skipor-Rybacka z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, Prof. dr hab. n. med. Wojciech Woźniak - Kierownik NZOZ Specjalistycznej Przychodni Chirurgiczno-Rehabilitacyjnej FENIKSMEDICA, Prof. art. mal. Witold Chmielewski z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dr Ewa Kozdrowicz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Dr Urszula Markowska z Katedry UNESCO APS, Dr Bożena Wojnowska oraz Małgorzata Kozak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

24 listopada 2011 roku w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie Marka Michalaka z przedstawicielami nauki polskiej, dotyczące obchodów Roku Janusza Korczaka. W dyskusji uczestniczyła również prof. Barbara Smolińska-Theiss, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka oraz prof. Jadwiga Bińczycka, Honorowa Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.